රවි

5:59 am

6:09 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Gibbous 65%
Zodiac Sign
ධනු

පංචාංග


2018 September 19
2:14 pm


උත්‍රසල


පුර එකොළොස්වක


ශෝභන


ගරජ, වනිජ

රාහු කාලය

12:04 pm - 1:35 pm

දිශා


උතුර


නිරිත


ගිණිකොන

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
මකර
0° 31' 54"

  රවි
   2° 21' 48"
  චන්ද්‍ර
   28° 41' 50"
  බුධ
   0° 53' 22"
  සිකුරු
   12° 12' 39"
  කුජ
   7° 58' 54"
  ගුරු
   25° 59' 14"
  ශනි
   8° 47' 35"
  රාහු
   9° 2' 33"
  කේතු
   9° 2' 33"
  යුරේනස්
   7° 52' 14"
  නෙප්චූන්
   20° 45' 56"
  ප්ලූටෝ
   24° 46' 19"