රවි

6:24 am

6:23 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Crescent 47%
Zodiac Sign
වෘෂභ

පංචාංග


2018 February 23
3:33 am


කැති


පුර අටවක


මාහේන්ද්‍ර


විෂ්ටි, බව

රාහු කාලය

10:54 am - 12:23 pm

දිශා


නැගෙනහිර


ගිණිකොන


ඊසාන

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
ධනු
25° 59' 41"

  රවි
   10° 13' 41"
  චන්ද්‍ර
   4° 53' 9"
  බුධ
   14° 46' 4"
  සිකුරු
   20° 57' 12"
  කුජ
   22° 37' 32"
  ගුරු
   28° 53' 37"
  ශනි
   12° 57' 34"
  රාහු
   20° 5' 8"
  කේතු
   20° 5' 8"
  යුරේනස්
   1° 40' 51"
  නෙප්චූන්
   19° 35' 2"
  ප්ලූටෝ
   26° 27' 54"