රවි

6:04 am

5:52 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waning Gibbous 54%
Zodiac Sign
සිංහ

පංචාංග


2021 November 27
4:20 am


මා


අව අටවක


මාහේන්ද්‍ර


බව, බාලව

රාහු කාලය

9:01 am - 10:29 am

දිශා


දකුණ


නැගෙනහිර


ඊසාන

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
තුලා
15° 54' 0"

  රවි
   10° 52' 11"
  චන්ද්‍ර
   4° 6' 0"
  බුධ
   9° 36' 45"
  සිකුරු
   23° 53' 9"
  කුජ
   24° 33' 29"
  ගුරු
   0° 47' 39"
  ශනි
   14° 39' 27"
  රාහු
   7° 20' 47"
  කේතු
   7° 20' 47"
  යුරේනස්
   17° 54' 11"
  නෙප්චූන්
   26° 22' 46"
  ප්ලූටෝ
   0° 53' 34"