රවි

6:09 am

5:55 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waning Crescent 30%
Zodiac Sign
කන්‍යා

පංචාංග


2023 December 8
5:17 pm


සිත


එකොළොස්වක


සෞභාග්‍ය


බව, බාලව

රාහු කාලය

10:34 am - 12:02 pm

දිශා


නැගෙනහිර


ගිණිකොන


ගිණිකොන

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
වෘෂභ
13° 55' 57"

  රවි
   22° 3' 37"
  චන්ද්‍ර
   27° 45' 10"
  බුධ
   12° 39' 12"
  සිකුරු
   10° 19' 14"
  කුජ
   16° 2' 4"
  ගුරු
   12° 21' 47"
  ශනි
   7° 25' 33"
  රාහු
   28° 3' 42"
  කේතු
   28° 3' 42"
  යුරේනස්
   26° 2' 41"
  නෙප්චූන්
   0° 49' 50"
  ප්ලූටෝ
   4° 37' 16"